"Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami  jest lepszą szkołą dla wszystkich" 
Bengt Lindquist


ZBIÓRKA FUNDUSZY NA SZTANDAR SZKOŁY

Szanowni Państwo,

W tym roku nasza szkoła obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Chcielibyśmy podczas tej uroczystości dokonać uroczystego poświęcenia sztandaru szkół, które otrzymały imię Kazimierza Kirejczyka. Sztandar to wyjątkowy symbol każdej placówki oświatowej, który podkreśla jej miejsce w historii miasta i kraju.  Koszt wykonania sztandaru wynosi ponad 10 000 zł.  Na sfinansowanie tego przedsięwzięcia przeznaczyliśmy środki własne, jednak nie są one wystarczające, dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe naszej inicjatywy.

Dziękujemy za każdą wpłatę, którą prosimy kierować na adres:
MBFO, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
Nr konta 59 1030 1508 0000 0005 5010 3079 z dopiskiem - sztandar szkoły

       

Dyrektor ZSS nr 105
Elżbieta Kostrzewa  


dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim, kształcąca w zawodach:

cukiernik, fryzjer, introligator, ogrodnik, stolarz, sprzedawca,

tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Nasza szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
i fryzjer.

 

dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,

prowadząca zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności życiowe uczniów,

(samoobsługa, szycie, gotowanie, prasowanie, orientacja w terenie,

obsługa podstawowych urządzeń biurowych, dbałość o estetykę wnętrz)

 

 

 


 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo!
W związku ze wzmożoną akcją Straży Miejskiej uprzejmie prosimy
o parkowanie samochodów wokół szkoły w miejscach do tego wyznaczonych.


 

 Nasza szkoła bierze udział w licznych projektach.