Witamy w ZSS 105 w Warszawie

"Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
jest lepszą szkołą dla wszystkich"

                                       Bengt Linquist      

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 54

dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim,

kształcąca w zawodach:

cukiernik, fryzjer, introligator, ogrodnik, stolarz,

sprzedawca, tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej


Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1

dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,

prowadząca zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności życiowe uczniów,

(samoobsługa, szycie, gotowanie, prasowanie, orientacja w terenie,

obsługa podstawowych urządzeń biurowych, dbałość o estetykę wnętrz)