Biblioteka szkolna

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA

SĄ DO DYSPOZYCJI

UCZNIÓW               NAUCZYCIELI

CODZIENNIE  (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU)

W GODZINACH 9:00 – 15:00

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 w WARSZAWIE

1.       Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy szkoły.

2.       Biblioteka udostępnia swoje zbiory  zgodnie z organizacją roku szkolnego i harmonogramem pracy nauczyciela – bibliotekarza.

3.       W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

4.       Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

5.       Jednorazowo można mieć wypożyczone dwie książki :

a)      lektury na okres dwóch tygodni,

b)      pozostałe książki na okres jednego miesiąca.

6.       Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

7.       Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone dwa tygodnie przed zakończeniem  roku szkolnego.

8.       W bibliotece szkolnej nie można spożywać posiłków i napojów.