Informacje ogólne

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 jest publiczną placówką oświatową dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kandydatom oferujemy miejsce w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 i w Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej nr 54.


Atuty naszej szkoły:

 • ·         przyjazna atmosfera i poczucie bezpieczeństwa,
 • ·         dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych,
 • ·         zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę,
 • ·         dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
 • ·         nauka języka angielskiego,
 • ·         nowoczesne zaplecze sportowe z siłownią,
 • ·         zajęcia dodatkowe (rewalidacja, logopedia, korektywa, aerobic, biofeedback),
 • ·         pomoc psychologiczno - pedagogiczna (psycholog, pedagog, doradca zawodowy),
 • ·         opieka medyczna,
 • ·         świetlica,
 • ·         koła zainteresowań (sportowe, muzyczno-taneczne, informatyczne, dziennikarskie,teatralne, plastyczne),
 • ·         drużyna harcerska, Klub Absolwenta, wolontariat,
 • ·         pomoc materialna (bezpłatne obiady, zapomogi, stypendia).

Nasza szkoła jest usytuowana pomiędzy Rynkiem Starego i Nowego Miasta - Centrum Warszawy. Z każdej strony jest dogodny dojazd prywatnym samochodem, lub środkami komunikacji miejskiej - autobusem, tramwajem lub metrem do stacji Ratusz. Dzięki lokalizacji - w pobliżu miejsc dziedzictwa kulturowego uczniowie mają możliwość w większym stopniu korzystać z: muzeów, kin, teatrów, Zamku Królewskiego itp.