Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

W  S  T  Ę  P

„Profilaktyka to działania stwarzające człowiekowi okazję do aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń,
które powodują wzrost jego zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych”

(G. Edwards)

     Program wychowawczo-profilaktyczny jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe oraz osobiste uczniów i środowiska wychowawczego. Próbuje także zmierzyć się z problemami  i wyzwaniami współczesnego świata, przed którymi staje młody człowiek oraz jego rodzice i szkoła. Okres dojrzewania to czas narodzin dorosłego człowieka, kształtowania się poczucia własnej tożsamości, oddzielania się od rodziców, intensywniejszego doświadczania wspólnoty z innymi ludźmi, a czasy w których żyjemy to przyspieszone tempo przemian społecznych i technologicznych, co pociąga za sobą określone zagrożenia. Program wychowawczo-profilaktyczny promuje zdrowie i  kształtuje oraz wzmacnia zachowania młodzieży zgodne ze społecznie akceptowanymi normami, zasadami i wartościami. 

do pobrania