Witamy w ZSS nr 105!

 


 

KOMUNIKAT DYREKTORA ZSS nr 105

z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie rozwiązań dotyczących organizacji i realizacji zadań przez ZSS nr 105 w Warszawie,
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493), ograniczam funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie  do dnia 10 kwietnia 2020r., wprowadzając kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. Szczegółowe zasady organizacji  kształcenia na odległość w ZSS nr 105 zostaną Rodzicom przekazane drogą elektroniczną przez wychowawców. Jednocześnie nadmieniam, że w zakładce #ZOSTAŃ W DOMU będą zamieszczane wszystkie ważne informacje dotyczące kształcenia na odległość.

   Z wyrazami szacunku

Elżbieta Kostrzewa
dyrektor ZSS 105UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją
przedłużamy termin składania dokumentów do klas pierwszych
do dnia 27 marca 2020 r.

Rodzice mogą skorzystać z następujących sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.
Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

 


 

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 54

im. Kazimierza Kirejczyka

dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim, kształcąca w zawodach:

cukiernik, fryzjer, introligator, ogrodnik, stolarz,
sprzedawca, tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Nasza szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy

potwierdzające kwalifikacje w zawodach: tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i fryzjer.

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1

im. Kazimierza Kirejczyka

dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,

prowadząca zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności życiowe uczniów,

(samoobsługa, szycie, gotowanie, prasowanie, orientacja w terenie,

obsługa podstawowych urządzeń biurowych, dbałość o estetykę wnętrz).

 

logo facebooka

 Nasza szkoła bierze udział w licznych projektach.

 
  logo Sieć Szkół Aktywych w Społecznościlogo varsavianistyczna szkołalogo GIODOlogo zakochaj się w Warszawie 
logo klub szkół uniceflogo DBIlogo szkoła z pomysłem


  


 ikony informacyjne