Witamy w ZSS nr 105!

 


Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,
szkoła czynna jest w godzinach 9.00 – 15.00,
sekretariat w godzinach 10.00 – 14.00.
Prosimy jednak o kontakt za pomocą środków teleinformatycznych:
telefon 22 831-18-55, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
W zakładce Biblioteka znajduje się informacja,
jak będzie wyglądał zwrot książek i podręczników do biblioteki szkolnej.
 

 

 W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej
wydłużeniu ulega termin kształcenia na odległość do 7 czerwca 2020 r.

Z poważaniem

Elżbieta Kostrzewa
dyrektor ZSS 105LIST DYREKTORA SZKOŁY DO RODZICÓW

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostaje wydłużony czas kształcenia na odległość do 7.06.2020r. Jednocześnie wprowadzono możliwość realizacji na terenie szkoły zajęć rewalidacyjnych, konsultacji przedmiotowych oraz konsultacji dla uczniów przystępujących w tym roku do egzaminu zawodowego. Są to zajęcia dodatkowe, nieobowiązkowe, prowadzone za zgodą rodzica.

W naszej szkole od 25.05.2020r. chcemy uruchomić realizację powyższych zajęć- zorganizować je zgodnie z wymogami sanitarnymi GIS i MZ oraz potrzebami uczniów, zapewniając – w miarę możliwości- bezpieczeństwo dzieciom, rodzicom i pracownikom szkoły. Aby  dobrze zaplanować pracę szkoły w kolejnych tygodniach musimy wiedzieć ilu uczniów skorzysta z zajęć stacjonarnych, dlatego proszę Państwa o wypełnienie deklaracji przesłanej przez wychowawców.

Jednocześnie nadmieniam,  że w czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa. Zajęcia rewalidacyjne i konsultacje przedmiotowe będą 30 minutowe, a konsultacje egzaminacyjne- 40 minutowe. Uczniowie nie będą objęci opieką świetlicy w czasie oczekiwania na zajęcia i po, dlatego proszę o zgłaszanie się  młodzieży na zajęcia nie wcześniej niż 5 minut przed  ich rozpoczęciem i punktualne odbieranie uczniów po ich zakończeniu. Każdy uczeń musi być zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej (maska/ przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuch w razie potrzeby) oraz własny zestaw podręczników i przyborów szkolnych. W szkole nie wolno używać telefonu komórkowego, ani nosić biżuterii na rękach.

Drodzy Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć w szkole w okresie epidemii, należy uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny. Przypominam, że nadal odbywają się zajęcia i konsultacje w systemie online (poprzez aplikację Teams) dostosowane do wymogów programowych.

 

Na stronie internetowej szkoły zostaną umieszczone stosowne procedury. Wszyscy rodzice i uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.

                                                                                Z wyrazami szacunku

E. Kostrzewa

 


 

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 54

im. Kazimierza Kirejczyka

dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim, kształcąca w zawodach:

cukiernik, fryzjer, introligator, ogrodnik, stolarz,
sprzedawca, tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Nasza szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy

potwierdzające kwalifikacje w zawodach: tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i fryzjer.

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1

im. Kazimierza Kirejczyka

dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,

prowadząca zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności życiowe uczniów,

(samoobsługa, szycie, gotowanie, prasowanie, orientacja w terenie,

obsługa podstawowych urządzeń biurowych, dbałość o estetykę wnętrz).

 

logo facebooka

 Nasza szkoła bierze udział w licznych projektach.

 
  logo Sieć Szkół Aktywych w Społecznościlogo varsavianistyczna szkołalogo GIODOlogo zakochaj się w Warszawie 
logo klub szkół uniceflogo DBIlogo szkoła z pomysłem


  


 ikony informacyjne