Klub Absolwenta w ZSS nr 105 w Warszawie powstał z inicjatywy absolwentów, nauczycieli oraz rodziców, aby utrzymać więzi między absolwentami oraz Szkołą, a także pomóc w nawiązywaniu koleżeńskich kontaktów. Klub ten utworzony został specjalnie dla Was, abyście mogli nadal uczestniczyć w życiu Szkoły. Chcemy abyście ocalili od zapomnienia ten ważny kawałek swego życia, byście mogli podzielić się swoimi wspomnieniami i wrażeniami.

Otwieramy przed Wami możliwość by wspólnie, uczestniczyć w zajęciach malarskich, tanecznych, sportowych oraz brać udział w wycieczkach fakultatywnych i uroczystościach szkolnych. Przypominamy, że wszyscy uczniowie, którzy ukończyli Naszą szkołę mogą być członkami Klubu Absolwenta. Serdecznie zachęcamy do przystąpienia do Klubu. Zachęcamy również do propagowania tej inicjatywy wśród koleżanek i kolegów z czasów szkolnych.

W szkole organizowane są:

- zajęcia taneczne,

- zajęcia malarskie,

- zajęcia sportowe,

- wycieczki fakultatywne: w porozumieniu z organizatorami wycieczek,

- wolontariat sportowy: w porozumieniu z opiekunami wolontariatu,

- uroczystości szkolne: wg harmonogramu szkolnego,

- Dzień Absolwenta: corocznie w maju.


Dotychczasowe imprezy z udziałem członków Klubu Absolwenta:

- dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka,

- zajęcia taneczne,

- zajęcia malarskie,

- udział w V Międzynarodowym Festiwalu Talentów organizowanym przez Cyrk Korona.