BIBLIOTEKA SZKOLNA

WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA

SĄ DO DYSPOZYCJI

UCZNIÓW               NAUCZYCIELI

CODZIENNIE  (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU)

W GODZINACH 9:00 – 15:00

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 w WARSZAWIE

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy szkoły.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory  zgodnie z organizacją roku szkolnego i harmonogramem pracy nauczyciela – bibliotekarza.

3. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

5. Jednorazowo można mieć wypożyczone dwie książki :

a)  lektury na okres dwóch tygodni,

b)  pozostałe książki na okres jednego miesiąca.

6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone dwa tygodnie przed zakończeniem  roku szkolnego.

8. W bibliotece szkolnej nie można spożywać posiłków i napojów.

  biblioteka