Zespół Szkół Specjalnych nr 105 jest publiczną placówką oświatową dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kandydatom oferujemy miejsce w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 i w Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej nr 54.


Atuty naszej szkoły:

- przyjazna atmosfera i poczucie bezpieczeństw,

- dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych,

- zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę,

- dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,

- nauka języka angielskiego,

- nowoczesne zaplecze sportowe z siłownią,

- zajęcia dodatkowe (rewalidacja, logopedia, korektywa, aerobic, biofeedback),

- pomoc psychologiczno - pedagogiczna (psycholog, pedagog, doradca zawodowy,

- opieka medyczna,

- świetlica,

- koła zainteresowań (sportowe, muzyczno-taneczne, informatyczne, dziennikarskie,teatralne, plastyczne),

- drużyna harcerska, Klub Absolwenta, wolontariat,

- pomoc materialna (bezpłatne obiady, zapomogi, stypendia).


Nasza szkoła jest usytuowana pomiędzy Rynkiem Starego i Nowego Miasta - Centrum Warszawy. Z każdej strony jest dogodny dojazd prywatnym samochodem, lub środkami komunikacji miejskiej - autobusem, tramwajem lub metrem do stacji Ratusz. Dzięki lokalizacji - w pobliżu miejsc dziedzictwa kulturowego uczniowie mają możliwość w większym stopniu korzystać z: muzeów, kin, teatrów, Zamku Królewskiego itp.