uczniowie z kodeksem

 

Kodeks Ucznia ZSS nr 105 określa ogólne zasady i normy obowiązujące w szkole oraz szczegółowe prawa i obowiązki ucznia. Zobowiązuje ucznia do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Tworzy warunki do samorządności, samorealizacji, partnerstwa i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

do pobrania