obrazek książek

Szkoła przy ulicy Długiej 9 istnieje ponad czterdzieści lat i znajduje się w samym sercu stolicy - na przepięknym Starym Mieście. Prowadzona jest przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. W Zespole Szkół Specjalnych nr 105 kształcimy młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowując ją do pracy zawodowej i życia w społeczeństwie.

Za najważniejsze uważamy jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów do pracy oraz wychowanie ich na ludzi odpowiedzialnych, kulturalnych i dobrych, to znaczy przestrzegających obowiązujących norm społecznych i szanujących innych ludzi.


Nasze cele osiągamy tworząc w szkole atmosferę pracy, odwołując się do tradycji narodowych i religijnych, propagując wśród młodzieży wartości, które wszyscy uważamy za ważne, takie jak: odpowiedzialność, rzetelność, praca, patriotyzm, przyjaźń, dobro.

Działamy poprzez prowadzenie lekcji, zajęć warsztatowych i pozalekcyjnych oraz warsztatów terapeutycznych i poradnictwa dla naszych wychowanków i ich rodzin. Przy szkole działa Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "Bądź z nami", a nasi byli uczniowie mogą spotykać się w Klubie Absolwenta.

Szczycimy się, że jesteśmy placówką, w której panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, pełna zrozumienia, życzliwości i ciepła.