Opłaty za obiady
MBFO ul. Mokotowska 55
nr konta: 59 1030 1508 0000 0005 5010 3079
 (z dopiskiem: ZSS nr 105 ul. Długa 9 oraz imię i nazwisko dziecka)
Cena jednego obiadu wynosi 9 zł.
 

 
 
PSYCHOLOGICZNE CENTRUM WSPARCIA DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW
 
 
 Psychologiczne Centrum Wsparcia
 
 
KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE
 
plakat - koronawirus
 
Więcej informacji na stronach:
 
 
 


UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
Szanowni Państwo,

w ślad za pismem z dnia 18 czerwca 2019 r. o nr BA-ZE.253.15.2019.AMI dot. NNW dzieci w szkołach nazwany dalej Warszawskim Programem NNW informujemy Państwa o starcie ww. programu.
Prezentowana oferta INTERRISK S.A. wyłoniona została w drodze postępowania brokerskiego przez konsorcjum brokerskie: Marsh – Supra Brokers.
Oferowane ubezpieczenie dedykowane jest dla uczniów uczęszczających do warszawskich szkól i przedszkoli. Warszawski Program NNW to 8 wariantów do wyboru, które cechuje wysoka suma ubezpieczenia oraz szeroki zakres ochrony.
O przystąpieniu do Warszawskiego Programu NNW decydują wyłącznie rodzice bądź opiekuni dzieci. Podkreślamy, że przystąpienie jest dobrowolne.

Korzyści dla Państwa:
• Atrakcyjne warunki ubezpieczenia
• Przystępny cenowo program zapewnia kompleksowa i realna pomoc w przypadku nieszczęśliwych wypadków w szkole jak i podczas innych codziennych aktywności: 24/7
• Ochrona została rozszerzona m.in. o wyczynowe uprawianie sportów i zatrucia pokarmowe
• Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia OC nauczyciela / NNW dla nauczyciela i jego dzieci
Program ten jest najlepsza alternatywa dla ubezpieczeń proponowanych w szkołach. Więcej szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia znajdziecie w załączonych materiałach

Jak przystąpić?
1. Należy wejść na dedykowana stronę www https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline oraz wpisać kod dla wybranego wariantu ubezpieczenia
a) z rozszerzeniem sportowym la8bt lub
b) bez rozszerzenia sportowego mceph
lub zeskanować kod QR znajdujący sie na materiałach załączonych do maila (aby zeskanować kod należy pobrać bezpłatną aplikację ze sklepu Google Play lub App Store)
2. Wypełnić wszystkie pola wymagane przez aplikacje
3. Opłacić składkę – składka płatna jest jednorazowo za roczny okres ochrony
4. Certyfikat, zakres ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia, otrzymacie Państwo na adres mailowy podany przy zgłaszaniu dziecka do ubezpieczenia
Jeśli przystąpienie do ubezpieczenia nastąpi do 15 października 2019 roku, to ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie sie od 1 września 2019 roku.
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji o programie ubezpieczeniowym, warunkach oraz zapisach umownych prosimy i kontakt z Infolinia Supra Brokers S.A.:
• (71) 777 04 26
• (71) 777 04 11
• (58) 766 75 05
• (17) 777 62 57

Co zrobić w razie wypadku?
Jeśli zajdzie jakiekolwiek wypadek lub zdarzenia należy:
• Zebrać wszystkie dokumenty potwierdzające leczenia i koszty
• Skontaktować się z ubezpieczycielem
• Przekazać ubezpieczycielowi cala dokumentacje wraz z podaniem numeru konta do odbioru świadczenia

Jak zgłosić szkodę?
• telefonicznie pod numerem (22) 575 25 25
• wypełniając formularz internetowy dostępny na stronie https://zgloszenie.interrisk.pl/
• za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z poważaniem
Zespół Obsługi
Marsh – Supra Brokers

NNW-warszawski program
 
                                 

LIST MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DO RODZICÓW. 

do pobrania


LIST PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY DO RODZICÓW. 

do pobrania


LIST DO RODZICÓW DOTYCZĄCY PRZECIWDZIAŁANIA DOPALACZOM I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW PODCZAS FERII ZIMOWYCH. 

do pobrania


UWAGA!

znak parkingu

 Szanowni Państwo!
W związku ze wzmożoną akcją Straży Miejskiej uprzejmie prosimy
o parkowanie samochodów wokół szkoły w miejscach do tego wyznaczonych.


LIST MINISTER ANNY ZALEWSKIEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DLA DZIECI.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny skierowali w dniu 8 listopada br. do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz rodziców specjalny list dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

do pobrania


MAZOWIECKI INFORMATOR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

http://www.kuratorium.waw.pl/ftp/Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Opiekunow_Dziecka_z_Niepelnosprawnoscia__1_.pdf