Opłaty za obiady
MBFO ul. Mokotowska 55
nr konta: 59 1030 1508 0000 0005 5010 3079
 (z dopiskiem: ZSS nr 105 ul. Długa 9 oraz imię i nazwisko dziecka)
Cena jednego obiadu wynosi 9 zł.
 

 
KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE
 
plakat
 
Więcej informacji na stronach:
 
 

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW 
 
 
grupa wsparcia
mieszkanie
 

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW O SPOTKANIACH Z CYKLU "POROZMAWIAJMY O..."
 
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…”. Tematem spotkania, które odbędzie się w dniu 23.01.2020 r. w godz. 16.30 – 17.30 (sala 44 - warsztaty szkolne) jest zgłoszony przez Państwa problem ubezwłasnowolnienia. Spotkanie poprowadzi prawnik z Centrum Integracja.
 
                                                          Dyrekcja szkoły i psycholog
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW O SPOTKANIACH Z CYKLU "POROZMAWIAJMY O..."

Szanowni Państwo!                                                                     

W dniu 21 listopada o godzinie 16.30 w ramach Akademii Rodzica rozpoczynamy cykl spotkań „Porozmawiajmy o …”. Pierwsze spotkanie będzie poświęcone kwestii ulg i przywilejów przysługujących rodzicom/opiekunom osób niepełnosprawnych. Spotkanie poprowadzi pani Ewa Szymczuk z Centrum Integracja. Odbędzie się ono w sali 44 (warsztaty szkolne, dolny korytarz).

                                                                            Serdecznie zapraszamy
Dyrekcja szkoły i psycholog


 

 

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro” prowadzi nabór do nieodpłatnej grupy terapeutycznej dla młodzieży mieszkającej lub uczącej się na terenie Warszawy.

Do udziału w grupie zapraszamy osoby w wieku 17-19 lat, które:

– przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi związane z poczuciem bycia nierozumianym, odrzucanym lub ocenianym,

– odczuwają lęki, obniżony nastrój, brak satysfakcji ze swojego życia,

– są nieśmiałe, wycofane, i trudno im odnaleźć się w grupie rówieśniczej,

– doświadczają problemów szkolnych związanych ze spadkiem motywacji do nauki, trudności w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami,

– doświadczają problemów związanych z życiem rodzinnym,

– zastanawiają się, kim są naprawdę i chciałyby znaleźć dla siebie miejsce pełne życzliwości, zrozumienia i akceptacji.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu w środy w godzinach 17: 00 – 19:00 w Warszawie przy ulicy Twardej 1. Zapraszamy osoby chętne do udziału we wszystkich spotkaniach.

Czas trwania grupy:  23 października 2019 – 17.06.2020

Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że możliwe jest dołączanie nowych uczestników w trakcie jej trwania.

Udział w grupie terapeutycznej poprzedzony jest spotkaniem z psychologiem, na które zapraszamy uczestnika zajęć wraz z rodzicami (w przypadku osób niepełnoletnich). Celem konsultacji jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczestnika. Po konsultacji uczestnik zostanie zakwalifikowany do udziału w grupie lub zostanie mu zaproponowana inna forma wsparcia na terenie Warszawy.

Udział w grupie jest nieodpłatny. Projekt „Dobrze, że jesteś – grupa terapeutyczna dla młodzieży” jest współfinansowany ze środków M.St. Warszawa.

Prowadzący:

Błażej Puziak – psycholog, trener i psychoterapeuta w trakcie 4- letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Prowadzi psychoterapię indywidualną i zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Karolina Kozicka – terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Psycholog, specjalność zdrowie i psychoterapia.  Psycholog szkolny, socjoterapeutka.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie www.polpietro.org

Plakat do pobrania

 

aktywna Warszawa UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
Szanowni Państwo,

w ślad za pismem z dnia 18 czerwca 2019 r. o nr BA-ZE.253.15.2019.AMI dot. NNW dzieci w szkołach nazwany dalej Warszawskim Programem NNW informujemy Państwa o starcie ww. programu.
Prezentowana oferta INTERRISK S.A. wyłoniona została w drodze postępowania brokerskiego przez konsorcjum brokerskie: Marsh – Supra Brokers.
Oferowane ubezpieczenie dedykowane jest dla uczniów uczęszczających do warszawskich szkól i przedszkoli. Warszawski Program NNW to 8 wariantów do wyboru, które cechuje wysoka suma ubezpieczenia oraz szeroki zakres ochrony.
O przystąpieniu do Warszawskiego Programu NNW decydują wyłącznie rodzice bądź opiekuni dzieci. Podkreślamy, że przystąpienie jest dobrowolne.

Korzyści dla Państwa:
• Atrakcyjne warunki ubezpieczenia
• Przystępny cenowo program zapewnia kompleksowa i realna pomoc w przypadku nieszczęśliwych wypadków w szkole jak i podczas innych codziennych aktywności: 24/7
• Ochrona została rozszerzona m.in. o wyczynowe uprawianie sportów i zatrucia pokarmowe
• Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia OC nauczyciela / NNW dla nauczyciela i jego dzieci
Program ten jest najlepsza alternatywa dla ubezpieczeń proponowanych w szkołach. Więcej szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia znajdziecie w załączonych materiałach

Jak przystąpić?
1. Należy wejść na dedykowana stronę www https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline oraz wpisać kod dla wybranego wariantu ubezpieczenia
a) z rozszerzeniem sportowym la8bt lub
b) bez rozszerzenia sportowego mceph
lub zeskanować kod QR znajdujący sie na materiałach załączonych do maila (aby zeskanować kod należy pobrać bezpłatną aplikację ze sklepu Google Play lub App Store)
2. Wypełnić wszystkie pola wymagane przez aplikacje
3. Opłacić składkę – składka płatna jest jednorazowo za roczny okres ochrony
4. Certyfikat, zakres ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia, otrzymacie Państwo na adres mailowy podany przy zgłaszaniu dziecka do ubezpieczenia
Jeśli przystąpienie do ubezpieczenia nastąpi do 15 października 2019 roku, to ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie sie od 1 września 2019 roku.
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji o programie ubezpieczeniowym, warunkach oraz zapisach umownych prosimy i kontakt z Infolinia Supra Brokers S.A.:
• (71) 777 04 26
• (71) 777 04 11
• (58) 766 75 05
• (17) 777 62 57

Co zrobić w razie wypadku?
Jeśli zajdzie jakiekolwiek wypadek lub zdarzenia należy:
• Zebrać wszystkie dokumenty potwierdzające leczenia i koszty
• Skontaktować się z ubezpieczycielem
• Przekazać ubezpieczycielowi cala dokumentacje wraz z podaniem numeru konta do odbioru świadczenia

Jak zgłosić szkodę?
• telefonicznie pod numerem (22) 575 25 25
• wypełniając formularz internetowy dostępny na stronie https://zgloszenie.interrisk.pl/
• za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z poważaniem
Zespół Obsługi
Marsh – Supra Brokers

NNW
 
                                 

LIST MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DO RODZICÓW. 

do pobrania


LIST PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY DO RODZICÓW. 

do pobrania


LIST DO RODZICÓW DOTYCZĄCY PRZECIWDZIAŁANIA DOPALACZOM I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW PODCZAS FERII ZIMOWYCH. 

do pobrania


UWAGA!

 Szanowni Państwo!
W związku ze wzmożoną akcją Straży Miejskiej uprzejmie prosimy
o parkowanie samochodów wokół szkoły w miejscach do tego wyznaczonych.


LIST MINISTER ANNY ZALEWSKIEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DLA DZIECI.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny skierowali w dniu 8 listopada br. do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz rodziców specjalny list dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

do pobrania


MAZOWIECKI INFORMATOR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

http://www.kuratorium.waw.pl/ftp/Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Opiekunow_Dziecka_z_Niepelnosprawnoscia__1_.pdf   


INFORMACJA DLA RODZICÓW O SPOTKANIACH Z CYKLU "POROZMAWIAJMY O..."

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań "Porozmawiajmy o..." ukierunkowanych na wsparcie w trudnym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka. Spotkania będą okazją do poszerzenia wiedzy na temat wspierania młodzieży w rozwoju oraz wymiany naszych doświadczeń. Miejsce spotkań - sala 44 (warsztaty szkolne, dolny korytarz), godziny - 16.30 - 17.00