Innowacje pedagogiczne

 

Autor: Elżbieta Kostrzewa - nauczyciel języka polskiego.

 

Cele:

- upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów klas I i II BSIsS nr 54,

- rozwijanie i wzbogacania słownictwa,

- rozwijanie pamięci, koncentracji oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem,

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie,

- wprowadzenie do indywidualnego świata wartości.

Czas trwania: luty - czerwiec 2019 r. (pilotaż).

Pomoce dydaktyczne: podstawowe to książka „Gorzka czekolada. I inne opowiadania o ważnych sprawach” oraz program multimedialny „Akademia umysłu EDU. Pamięć, koncentracja, szybkie czytanie”, inne- księgozbiór biblioteki szkolnej, mazaki, kartony, farby, heksy edukacyjne itp.

Spodziewane efekty:

- zwiększenie zainteresowania czytelnictwem,

- lepsza umiejętność pracy w grupie,

- poprawa umiejętności czytania ze zrozumieniem i formułowania krótkich wypowiedzi,

- większa wiedza na temat ważnych wartości w życiu człowieka.

Ewaluacja: po przeprowadzonym cyklu zajęć w formie anonimowej ankiety dla uczniów.

 

okładka

 

Innowacja pedagogiczna
organizacyjno-metodyczna
„Nauka podstaw przedsiębiorczości w praktyce”

 

Autorzy: Beata Boguszewska i Leszek Polkowski

Sklepik szkolny prowadzony przez uczniów należących do Spółdzielni Uczniowskiej  „Pychotka” powstał w ramach projektu „Spółdzielnie uczniowskie szkołą aktywności”.

Dzięki wygospodarowaniu pomieszczenia przez panią dyrektor – Elżbietę Kostrzewę  oraz pozyskaniu środków na jego uruchomienie,  w dniu 1 marca 2017 r. dokonano uroczystego otwarcia sklepiku szkolnego. Od tej pory uczniowie pod kontrolą opiekunów SU (p. B. Boguszewskiej i p. L. Polkowskiego) doskonalą umiejętności komunikacyjne oraz uczą się posługiwania pieniędzmi.

Cele:

- wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę dot. podstaw przedsiębiorczości;

- propagowanie zdrowego stylu życia;

- kształtowanie właściwych postaw: komunikatywności, obowiązkowości, szacunku, uczciwości, rzetelności warunkujących sprawne

   funkcjonowanie w świecie.

Korzyści dla uczniów:

- praca w sklepiku szkolnym pozwala efektywnie wykorzystać czas wolny od zajęć dydaktycznych,

- uczy samodzielności w myśleniu i działaniu,

- rozwija zainteresowania, 

- pozwala zdobyć nowe umiejętności oraz wzmacnia poczucie własnej wartości i przydatności dla społeczeństwa szkolnego.