Innowacje pedagogiczne

 

Autor: Elżbieta Kostrzewa - nauczyciel języka polskiego.

 

Cele:

- upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów klas I i II BSIsS nr 54,

- rozwijanie i wzbogacania słownictwa,

- rozwijanie pamięci, koncentracji oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem,

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie,

- wprowadzenie do indywidualnego świata wartości.

 

Czas trwania: luty - czerwiec 2019 r. (pilotaż).

 

Pomoce dydaktyczne: podstawowe to książka „Gorzka czekolada. I inne opowiadania o ważnych sprawach” oraz program multimedialny „Akademia umysłu EDU. Pamięć, koncentracja, szybkie czytanie”, inne- księgozbiór biblioteki szkolnej, mazaki, kartony, farby, heksy edukacyjne itp.

 

Spodziewane efekty:

- zwiększenie zainteresowania czytelnictwem,

- lepsza umiejętność pracy w grupie,

- poprawa umiejętności czytania ze zrozumieniem i formułowania krótkich wypowiedzi,

- większa wiedza na temat ważnych wartości w życiu człowieka.

 

Ewaluacja: po przeprowadzonym cyklu zajęć w formie anonimowej ankiety dla uczniów.

 

okładka