- Wykaz świadczeniodawców posiadających kontrakt z NFZ w rodzaju Opieka psychiatryczna i Leczenie uzależnień na obszarze m.st. Warszawy (do pobrania)

- Telefony zaufania (do pobrania)

- Wykaz placówek profilaktyki i terapii uzależnień (do pobrania)