- Wykaz świadczeniodawców posiadających kontrakt z NFZ w rodzaju Opieka psychiatryczna i Leczenie uzależnień na obszarze m.st. Warszawy (do pobrania)

- Telefony zaufania (do pobrania)

- Wykaz placówek profilaktyki i terapii uzależnień (do pobrania)

- https://forumprzeciwdepresji.pl/antydepresyjny-telefon


 

I. Krótkoterminowa terapia indywidualna dla młodzieży

dla nastolatków i młodych dorosłych w wieku od 14 do 21 lat, którzy szukają wsparcia indywidualnego. W ramach programu oferujemy 10 spotkań indywidualnych (sesji terapeutycznych) raz w tygodniu, każde po 50 min. Spotkania te będą okazją do przyjrzenia się przez młodego człowieka problemom, z którymi boryka się na co dzień. Konsultacje skoncentrowane będą na szukaniu, wspólnie z klientem, najlepszych rozwiązań problemów, które utrudniają mu codzienne funkcjonowanie, takich jak m.in. zaburzenia nastroju, depresja, problemy w kontaktach społecznych, kryzysy emocjonalne.

W przypadku osób niepełnoletnich na pierwszą konsultację zapraszamy również rodziców/opiekunów.

Spotkania odbywają się na ul Twardej 1 w Warszawie.

Nasi terapeuci

Zapisy: Formularz kontaktowy (kliknij)

II. Konsultacje psychologiczne dla rodziców

Konsultacje dla rodziców młodych ludzi w wieku 14-21 lat skoncentrowane będą na szukaniu, wspólnie z klientem, najlepszych rozwiązań problemów, które utrudniają mu codzienne funkcjonowanie. W ramach programu rodzic ma możliwość odbycia 5 spotkań konsultacyjnych (50min. każde).

Podczas spotkań skupiamy się na:

  • zwiększaniu kompetencji rodzicielskich
  • wspieraniu komunikacji w rodzinie
  • poprawieniu rozumienia potrzeb dzieci
  • nauce radzenia sobie z emocjami u dzieci i rodziców

Spotkania odbywają się na ul Twardej 1 w Warszawie

Nasi terapeuci.

Zapisy: Formularz kontaktowy (kliknij)

Wszystkie informacje dostępne na stronie