15 października 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Uczniowskiej „Pychotka”. Podczas spotkania wybrano skład Zarządu: Jan Mikołajczyk – prezes, Martyna Chmielewska – zastępca, Adrian Piwowarczyk – II zastępca oraz skład Rady Nadzorczej: Tomasz Górski (przewodniczący), Bartłomiej Osiński i Kamil Idziakowski – członkowie).

  SU1 SU2 SU3