Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. To zgrany zespół, który w swojej działalności uwzględnia założenia i zadania statutu szkolnego oraz jest otwarty  na potrzeby całej społeczności uczniowskiej.

Samorząd Uczniowski organizuje wiele różnych akcji i imprez  szkolnych pozwalających młodzieży rozwinąć samorządność, poczuć się odpowiedzialnymi za siebie i innych oraz rozwinąć wrażliwość na ludzkie nieszczęście i biedę poprzez organizowanie i uczestniczenie w  wielu akcjach charytatywnych, m.in. zbiórce baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy plastikowych nakrętek.

Samorząd promuje także  różne, ciekawe formy spędzania wolnego czasu, np. dyskoteki, wyjścia integracyjne, wycieczki okolicznościowe. Zachęca do bycia życzliwym w stosunku do drugiego człowieka  (obchody Światowego Dnia Życzliwości i Uśmiechu) oraz podtrzymuje tradycję obchodów rocznic narodowych i świąt państwowych.

Uczniowie zaangażowani są w organizację różnorodnych imprez szkolnych  (np. Dnia Chłopaka,  Halloween, Andrzejek, Mikołajek, Walentynek) oraz  w akcje  lokalne i społecznościowe ( np. zbiórkę karmy i kocy dla zwierząt przebywających w schronisku  "Na Paluchu", "Górę groszy", czy pomoc przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy), a także chętnie pogłębiają swoją wiedzę  i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach  i zabawach organizowanych  przez Samorząd.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - do pobrania

Co roku najbardziej aktywni  uczniowie wybierani są do Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKA WYBRAŁA:

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

MAKSYMILIAN PAWŁOWSKI, klasa 1h

 

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

ADRIANA TUNOWSKA, klasa 1f

 

 

 II Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

JAN MIKOŁAJCZYK, klasa 2c