chłopcy

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. To zgrany zespół, który w swojej działalności uwzględnia założenia i zadania statutu szkolnego oraz jest otwarty  na potrzeby całej społeczności uczniowskiej.

Samorząd Uczniowski organizuje wiele różnych akcji i imprez  szkolnych pozwalających młodzieży rozwinąć samorządność, poczuć się odpowiedzialnymi za siebie i innych oraz rozwinąć wrażliwość na ludzkie nieszczęście i biedę poprzez organizowanie i uczestniczenie w  wielu akcjach charytatywnych, m.in. zbiórce baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy plastikowych nakrętek.

Samorząd promuje także  różne, ciekawe formy spędzania wolnego czasu, np. dyskoteki, wyjścia integracyjne, wycieczki okolicznościowe. Zachęca do bycia życzliwym w stosunku do drugiego człowieka  (obchody Światowego Dnia Życzliwości i Uśmiechu) oraz podtrzymuje tradycję obchodów rocznic narodowych i świąt państwowych.

Uczniowie zaangażowani są w organizację różnorodnych imprez szkolnych  (np. Dnia Chłopaka,  Halloween, Andrzejek, Mikołajek, Walentynek) oraz  w akcje  lokalne i społecznościowe ( np. zbiórkę karmy i kocy dla zwierząt przebywających w schronisku  "Na Paluchu", "Górę groszy", czy pomoc przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy), a także chętnie pogłębiają swoją wiedzę  i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach  i zabawach organizowanych  przez Samorząd.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - do pobrania


7 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W głosowaniu wzięło udział 110 uczniów, którzy wybrali swoich przedstawicieli spośród ośmiu kandydatur.

 

 

     Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym  2020/2021


Joanna

Joanna Nienałtowska, kl. 3f  

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


 

 Daria

Daria Krzyżanowska, kl. 2f  

ZASTĘPCA
PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO/SEKRETARZ

 

 Sylwia

Sylwia Romanowska, kl. 1g  

II ZASTĘPCA
PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO/ SKARBNIK