logo olimpiad specjalnych

 

„Pragnę zwyciężyć,
lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysiłku.”
 

 

Sekcja Olimpiad Specjalnych „Jumper” działa przy Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie od 2011r. Zawodnicy naszej sekcji to nie tylko obecni uczniowie, ale również absolwenci. Zawodnicy reprezentują nas na zawodach sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach, między innymi: „Tenis Stołowy”, „Boccia”.

Celem naszej działalności jest:

  • popularyzacja i uczestnictwo zawodników w Ruchu Olimpiad Specjalnych,
  • rozwój i organizacja sportu oraz rekreacji,
  • doskonalenie sprawności zarówno fizycznej jak i psychicznej młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ruchowo,
  • przysposabianie do pełnienia ról społecznych,
  • kształtowanie właściwej postawy społecznej poprzez udział w imprezach sportowych, współdziałanie w zespole, rozwijanie samodzielności i życzliwości.

 

Przewodniczący sekcji - Anna Masłowska

Zastępca - Marta Stryjecka- Kubiak