DLA RODZICÓW
 
Szanowni Rodzice,
 
zapraszamy na spotkanie w naszej szkole dnia 29.05.2019 r. o godz. 16.30 z pedagogiem i psychologiem,
gdzie zostaną Państwu przybliżone procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły
oraz osoby i instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.
 
                                                                                                   Psycholog i pedagog
 
 

 
DLA RODZICÓW
 
Zapraszamy rodziców  23 maja 2019 w godz. 16.30 – 19.00 na zajęcia  z cyklu
"Rodzic 3.0 - jak chronić dziecko przed zagrożeniami w Internecie na przykładzie pornografii",
które odbędą się we WCIES ul. Stara 4.
 
Zajęcia będzie prowadziła p. Izabela Karska, ekspertka Stowarzyszenia "Twoja Sprawa".
 
 

 


DLA RODZICÓW

 
Serdecznie zapraszamy rodziców na szkolenie
 organizowane przez WCIES dotyczące kultury antyhejtu.
 
Wszyscy jesteśmy hejterami. Towarzysząca nam od zarania dziejów nienawiść i jej przejawy rosną w zastraszającym tempie, proporcjonalnym do przyspieszenia cywilizacyjnego w ostatnich dekadach historii ludzkości. Logika rozwoju społecznego wymusza jednak stworzenie przeciwwagi dla tego zjawiska - kultury antyhejtu. Proponujemy pragmatyczne, prakseologiczne, interdyscyplinarne podejście do hejtu oraz nienawiści i jej przejawów w ogóle jako nasz wkład w budowanie tej kultury. Celem przyświecającym nam jest ograniczenie tych zjawisk do minimum.
 
Zapraszamy rodziców na szkolenie w dniu 14 maja 2019 r. do WCIES, ul. Stara 4 (Śródmieście), w godz. 16:30-19:00.

OTWARTY KONKURS OFERT

Otwarty konkurs ofert dotyczący specjalistycznych zajęć z zakresu:

- przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w sieci,
- zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia,
- profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych,
- uzależnień od dopalaczy i skutków ich zażywania.

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie

Termin składania ofert: 22.05.2019

Sposób składania ofert: sekretariat szkoły.

Dodatkowe informacje: godziny pracy osób do kontaktu dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zss105.com.pl

Oferta powinna zawierać poniższe informację:

  1. Dane oferenta, wraz z danymi kontaktowymi.
  2. Grupa docelowa: uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 105.
  3. Miejsce realizacji: Długa 9, 00-238 Warszawa
  4. Termin realizacji: konkretne terminy ustalone zostaną indywidualnie, realizacja nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.
  5. Opis oferty adekwatny do potrzeb szkoły na konkretne problemy.
  6. Kosztorys.
  7. CV osób odpowiedzialnych za przeprowadzone zajęcia, posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
  8. Oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową, a informacja o ocenie komisji zostanie przekazana do Urzędu Dzielnicy Śródmieście z prośbą o dofinansowanie zajęć.
  9. Zajęcia powinny zostać przeprowadzone zgodnie ze standardami określonymi  w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. oraz programem Wychowawczo - Profilaktycznym w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 na rok szkolny 2018/2019. 

 


LIST MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DO RODZICÓW. 

do pobrania


LIST PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY DO RODZICÓW. 

do pobrania


LIST DO RODZICÓW DOTYCZĄCY PRZECIWDZIAŁANIA DOPALACZOM I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW PODCZAS FERII ZIMOWYCH. 

do pobrania


UWAGA!

 Szanowni Państwo!
W związku ze wzmożoną akcją Straży Miejskiej uprzejmie prosimy
o parkowanie samochodów wokół szkoły w miejscach do tego wyznaczonych.


LIST MINISTER ANNY ZALEWSKIEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DLA DZIECI.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny skierowali w dniu 8 listopada br. do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz rodziców specjalny list dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

do pobrania


MAZOWIECKI INFORMATOR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

http://www.kuratorium.waw.pl/ftp/Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Opiekunow_Dziecka_z_Niepelnosprawnoscia__1_.pdf   


INFORMACJA DLA RODZICÓW O SPOTKANIACH Z CYKLU "POROZMAWIAJMY O..."

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań "Porozmawiajmy o..." ukierunkowanych na wsparcie w trudnym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka. Spotkania będą okazją do poszerzenia wiedzy na temat wspierania młodzieży w rozwoju oraz wymiany naszych doświadczeń. Miejsce spotkań - sala 44 (warsztaty szkolne, dolny korytarz), godziny - 16.30 - 17.00

Harmonogram spotkań:

20.03.2019 r. "O pomocy dziecku poprzez odpowiednią dietę..." - p. Karol Posiewka

22.05.2019 r. " O granicach w wychowaniu nastolatka..." - p. Katarzyna Borkowska - Stankiewicz

12.06.2019 r. "Ulgi i przywileje przysługujące rodzicom/opiekunom osób niepełnosprawnych" - p. Ewa Szymczuk z centrum Integracja