LIST MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DO RODZICÓW. 

do pobrania


LIST PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY DO RODZICÓW. 

do pobrania


LIST DO RODZICÓW DOTYCZĄCY PRZECIWDZIAŁANIA DOPALACZOM I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW PODCZAS FERII ZIMOWYCH. 

do pobrania


UWAGA!

 Szanowni Państwo!
W związku ze wzmożoną akcją Straży Miejskiej uprzejmie prosimy
o parkowanie samochodów wokół szkoły w miejscach do tego wyznaczonych.


LIST MINISTER ANNY ZALEWSKIEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DLA DZIECI.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny skierowali w dniu 8 listopada br. do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz rodziców specjalny list dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

do pobrania


MAZOWIECKI INFORMATOR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

http://www.kuratorium.waw.pl/ftp/Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Opiekunow_Dziecka_z_Niepelnosprawnoscia__1_.pdf   


INFORMACJA DLA RODZICÓW O SPOTKANIACH Z CYKLU "POROZMAWIAJMY O..."

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań "Porozmawiajmy o..." ukierunkowanych na wsparcie w trudnym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka. Spotkania będą okazją do poszerzenia wiedzy na temat wspierania młodzieży w rozwoju oraz wymiany naszych doświadczeń. Miejsce spotkań - sala 44 (warsztaty szkolne, dolny korytarz), godziny - 16.30 - 17.00

Harmonogram spotkań:

20.03.2019 r. "O pomocy dziecku poprzez odpowiednią dietę..." - p. Karol Posiewka

22.05.2019 r. " O granicach w wychowaniu nastolatka..." - p. Katarzyna Borkowska - Stankiewicz

12.06.2019 r. "Ulgi i przywileje przysługujące rodzicom/opiekunom osób niepełnosprawnych" - p. Ewa Szymczuk z centrum Integracja