Sample Data-Articles

 

Rada Rodziców składa się z jednego przedstawiciela rodziców z każdej klasy szkolnej.
Rada Rodziców ma prawo występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Rada Rodziców jako niezależny organ szkoły reprezentuje interesy wszystkich rodziców na terenie szkoły i poza szkołą.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.
Działania te obejmują w szczególności:
 - dofinansowanie wycieczek
 - dofinansowanie imprez  szkolnych
 - finansowanie nagród dla uczniów.

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Katarzyna Maciejewska-Rosa

Z-ca Przewodniczącej: Wojciech Orliński

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo.
Zachęcamy do regularnych wpłat deklarowanych kwot na poczet działalności szkolnej Rady Rodziców.
Z Państwa pomocą możemy aktywniej działać na rzecz naszych Dzieci i Szkoły.
Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły.

 

Terminarz planowanych spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

12.09.2019r.(po zebraniach w klasach).

21.11.2019r. (po zebraniach w klasach).

19.03.2020r. (po zebraniach w klasach).

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, propozycje dotyczące działalności Rady Rodziców.

 

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych.

 do pobrania

 

- Wykaz świadczeniodawców posiadających kontrakt z NFZ w rodzaju Opieka psychiatryczna i Leczenie uzależnień na obszarze m.st. Warszawy (do pobrania)

- Telefony zaufania (do pobrania)

- Wykaz placówek profilaktyki i terapii uzależnień (do pobrania)

- https://forumprzeciwdepresji.pl/antydepresyjny-telefon


Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro” prowadzi nabór do nieodpłatnej grupy terapeutycznej dla młodzieży mieszkającej lub uczącej się na terenie Warszawy.

Do udziału w grupie zapraszamy osoby w wieku 17-19 lat, które:

– przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi związane z poczuciem bycia nierozumianym, odrzucanym lub ocenianym,

– odczuwają lęki, obniżony nastrój, brak satysfakcji ze swojego życia,

– są nieśmiałe, wycofane, i trudno im odnaleźć się w grupie rówieśniczej,

– doświadczają problemów szkolnych związanych ze spadkiem motywacji do nauki, trudności w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami,

– doświadczają problemów związanych z życiem rodzinnym,

– zastanawiają się, kim są naprawdę i chciałyby znaleźć dla siebie miejsce pełne życzliwości, zrozumienia i akceptacji.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu w środy w godzinach 17: 00 – 19:00 w Warszawie przy ulicy Twardej 1. 
Zapraszamy osoby chętne do udziału we wszystkich spotkaniach.
Czas trwania grupy:  23 października 2019 – 17.06.2020
Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że możliwe jest dołączanie nowych uczestników w trakcie jej trwania.

Udział w grupie terapeutycznej poprzedzony jest spotkaniem z psychologiem, na które zapraszamy uczestnika zajęć wraz z rodzicami (w przypadku osób niepełnoletnich). Celem konsultacji jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczestnika. Po konsultacji uczestnik zostanie zakwalifikowany do udziału w grupie lub zostanie mu zaproponowana inna forma wsparcia na terenie Warszawy.

Udział w grupie jest nieodpłatny. Projekt „Dobrze, że jesteś – grupa terapeutyczna dla młodzieży” jest współfinansowany ze środków M.St. Warszawa.

Prowadzący:

Błażej Puziak – psycholog, trener i psychoterapeuta w trakcie 4- letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Prowadzi psychoterapię indywidualną i zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Karolina Kozicka – terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Psycholog, specjalność zdrowie i psychoterapia.  Psycholog szkolny, socjoterapeutka.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie www.polpietro.org

Plakat do pobrania

                                                                                      aktywna Warszawa

 

"Nastoletnia depresja"  (do pobrania)

"Jak Kochać i wymagać" - poradnik dla rodziców, autor: Joanna Sakowska, wydawnictwo: ORE (do pobrania)

 

 poradnik

 

 

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie!!!

Od dwóch lat uczestniczymy w akcji – Przekaż 1% podatku na cele naszej szkoły. Dzięki wpłatom za 2016 r. otrzymaliśmy 543,90 zł. Zakupiliśmy drobny sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej. Ale wiemy już, że kwota za 2017 r. znacznie wzrosła i wynosi 2329 zł. Przeznaczymy ją na zakup rzutnika do jednej z sal lekcyjnych.
DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY!!!!!!! Liczymy na Państwa 1% w dalszym ciągu - przebijmy kwotę z poprzedniego roku.

 

Elżbieta Kostrzewa
Dyrektor ZSS nr 105

Dane do PIT-u:

- w pozycji NR KRS należy wpisać: 0000207472
- w pozycji CEL SZCZEGÓŁOWY 1% należy wpisać: TWOJA SZKOŁA 143795
Prosimy, podziel się tą informacją ze znajomymi :)

 

 

Podkategorie